​✔ Kort ventetid

✔ ​Professionel behandling

✔ Behandlinger i øjenhøjde​

​Klinikkens behandlere

Michelle Ulrichsen​

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi

Født 1968. Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2003. Autoriseret af Dansk Psykologforening i 2006. Godkendt som specialist i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykologforenings Psykoterapeutiske Fagnævn, december 2013. 

​Neurokognitivt speciale om OCD. Beskikket som censor ved Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (medicinstudiet) fra 2007-2012. Studerede engelsk og psykologi i 1990-1992 på Towson State University, Baltimore, Maryland. Klinisk uddannet på både Bispebjerg Hospital, psykiatrisk afdeling (forskningsstilling vedr. skizofreni) og på Rigshospitalet i Angstklinikken ved professor, dr.med. Tom Bolwig.

Omfattende psykoterapeutisk efteruddannelse. 2-årig kursus i kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode ved både Kognitiv Terapi Center i Århus, og ved selskab for adfærd og kognitiv terapi (SAKT) i København samt en 2-årig viderendegående uddannelse i CBT ved Region Sjællands Psykiatri. Etablerede Ulrichsens Klinik i 2005, der i februar 2007 blev en fuldtidsklinik. 

Arbejder udelukkende med den kognitive og adfærdsterapeutiske behandlingsmetode. Ved personlighed sforstyrrelser og selvskadende adfærd inddrages teknikker fra Dialektisk Adfærdsterapi. I Angstklinikken på Rigshospitalet, udviklede jeg i samarbejde med klinikkens lægefaglige specialister et behandlingsprogram til personer med OCD. Endvidere uddannet indenfor behandling af alle typer angstlidelser, affektive lidelser (depression og bipolar sindslidelse), spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Har deltaget i forskningsprojekter vedrørende neurokognitive forstyrrelser ved skizofreni og behandling af alkoholisme, med udførelse af diverse neurokognitive tests. Har deltaget i et forskningsprojekt på Psykiatrisk Center Gentofte, vedrørende kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af personer med et mangeårigt alkoholmisbrug. Har tilrettelagt behandlingsprogrammet, samt deltager også som klinisk psykolog ved gruppebehandling. Har været supervisor for sygeplejersker involveret i alkoholbehandling på Psykiatrisk Center Gentofte.

Du kan skrive til Michelle Ulrichsen på e-mail michelle@ulrichsensklinik.dk, eller ringe til klinikken på telefon 38 28 88 72.

Jakob Ulrichsen

Speciallæge, dr.med., ph.d.

Født 1960. Indtil 31-12-2009 var Jakob Ulrichsen overlæge på Psykiatrisk Center Gentofte, forskningslektor ved Københavns Universitet og overordnet ansvarlig for den kliniske undervisning i psykiatri ved Københavns Universitet. Har tidligere været ansvarlig for undervisning i alkohol- og stofmisbrug på speciallægeuddannelsen i psykiatri.

​Er nu fast underviser på dette speciallægekursus. Har skrevet såvel ph.d. afhandling som doktordisputats om alkoholisme. Studieophold i 1990-1992 ved Addiction Research Center, National Institute on Drug Abuse, Baltimore, USA. Er formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs interessegruppe for Addiktiv Psykiatri.

Fra d. 01-01-2010 fuld tid i Ulrichsens Klinik. Mangeårig erfaring og teoretisk uddannelse i kognitiv adfærdsterapi ved angsttilstande, OCD, depression, bipolar sindslidelse, skizofreni og alkoholisme. Se endvidere under "publikationer".

Du kan skrive til Jakob Ulrichsens på e-mail jakob@ulrichsensklinik.dk, eller ringe til klinikken på telefon 38 28 88 72.

Andrea Ulrichsen

Bachelor i medicin

Født 1992. Arbejder i klinikken som studentermedhjælper med administrative opgaver. Har endvidere deltaget i gruppebehandling som co-terapeut ved behandling af bipolar affektiv sindslidelse. Har individuelle samtaler med unge studerende, hvor primært fokus er på hvordan man bedst kommer igennem et studie, når man har bipolar lidelse. 

​Har skrevet Osval/bacheloropgave om bipolar lidelse. 

Studerende

​Ulrichsens Klinik har løbende psykologistuderende i praktikforløb i forbindelse med deres universitetsuddannelse

Skriv til os​ og hør mere

Vi har kort ventetid på klinikken så du kan hurtigt komme til!

VI er altid åbne for evt. spørgsmål.