​Klinikkens behandlere

Michelle S. Nielsen

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi

Født 1968. Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2003. Autoriseret af Dansk Psykologforening i 2006. Godkendt som specialist i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykologforenings Psykoterapeutiske Fagnævn, december 2013. 

​Neurokognitivt speciale om OCD. Beskikket som censor ved Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (medicinstudiet) fra 2007-2012. Studerede engelsk og psykologi i 1990-1992 på Towson State University, Baltimore, Maryland. Klinisk uddannet på både Bispebjerg Hospital, psykiatrisk afdeling (forskningsstilling vedr. skizofreni) og på Rigshospitalet i Angstklinikken ved professor, dr.med. Tom Bolwig.

Omfattende psykoterapeutisk efteruddannelse. 2-årig kursus i kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode ved både Kognitiv Terapi Center i Århus, og ved selskab for adfærd og kognitiv terapi (SAKT) i København samt en 2-årig viderendegående uddannelse i CBT ved Region Sjællands Psykiatri. Etablerede Ulrichsens Klinik i 2005, der i februar 2007 blev en fuldtidsklinik.

Arbejder udelukkende med den kognitive og adfærdsterapeutiske behandlingsmetode. Ved personlighed sforstyrrelser og selvskadende adfærd inddrages teknikker fra Dialektisk Adfærdsterapi. I Angstklinikken på Rigshospitalet, udviklede jeg i samarbejde med klinikkens lægefaglige specialister et behandlingsprogram til personer med OCD. Endvidere uddannet indenfor behandling af alle typer angstlidelser, affektive lidelser (depression og bipolar sindslidelse), spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Har deltaget i forskningsprojekter vedrørende neurokognitive forstyrrelser ved skizofreni og behandling af alkoholisme, med udførelse af diverse neurokognitive tests. Har deltaget i et forskningsprojekt på Psykiatrisk Center Gentofte, vedrørende kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af personer med et mangeårigt alkoholmisbrug. Har tilrettelagt behandlingsprogrammet, samt deltager også som klinisk psykolog ved gruppebehandling. Har været supervisor for sygeplejersker involveret i alkoholbehandling på Psykiatrisk Center Gentofte.

Du kan skrive til Michelle Nielsen på e-mail michelle@ulrichsensklinik.dk, eller ringe til klinikken på telefon 38 28 88 72

​Jakob Ulrichsen

Speciallæge, dr.med., ph.d.

Født 1960. Jakob Ulrichsen har tidligere været overlæge på Psykiatrisk Center Gentofte, forskningslektor ved Københavns Universitet og overordnet ansvarlig for den kliniske undervisning i psykiatri på lægestudiet ved Københavns Universitet. Han har endvidere i næsten 20 år været en af de drivende kræfter bag undervisning i alkohol- og stofmisbrug på speciallægeuddannelsen i psykiatri. Han har skrevet såvel ph.d. afhandling som doktordisputats om alkoholisme. Studieophold i 1990-1992 ved Addiction Research Center, National Institute on Drug Abuse, Baltimore, USA. Er formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs interessegruppe for Addiktiv Psykiatri og bestyrelsesmedlem i Akademisk Psykiatrisk Forum.


Fra 2010 fuld tid i Ulrichsens Klinik. Mangeårig erfaring og teoretisk uddannelse i kognitiv adfærdsterapi ved angsttilstande, OCD, depression, bipolar sindslidelse, skizofreni og alkoholisme. Se endvidere under "publikationer".


Du kan skrive til Jakob Ulrichsens på e-mail jakob@ulrichsensklinik.dk, eller ringe til klinikken på telefon 38 28 88 72.

Psykiatrisk og psykologisk klinik med behandlinger i øjenhøjde​

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

 Så kan du trygt kontakte Ulrichsens Klinik. Vi hjælper dig med at få livsglæden tilbage.

Kontakt os via Lægevejen

Om firmaet

Vores psykiatri- og psykologiklinik er beliggende nær Trianglen metrostation på Østerbro. Vi er en privat klinik, hvorfor det ikke er muligt at blive henvist til os via egen læge. 

fb32

Kontakt os i dag!

Telefontid imellem 12.15 til 13.00.

Alternativt er du mere end velkommen til at kontakte Ulrichsens Klinik via Lægevejen.