OCD-behandling: Den obsessive kompulsive tilstand

​OCD er en forkortelse af Obsessive Compulsive Disorder, der oversat til dansk hedder obsessiv kompulsiv tilstand. OCD betragtes som en angstlidelse i ICD-10 og forekommer hos ca. 1,6 % af befolkningen.

​Hvad er obsessioner?

​Obsessioner er det samme som tvangstanker. Tvangstanker er uønskede og tilbagevendende tanker, der virker forstyrrende på den almindelige tankevirksomhed. Selve tankeindholdet er ofte ubehageligt eller katastrofepræget og kan være meget svært at afvise eller se bort fra. Der vil dog altid være en klar modstand mod disse tanker.​

De hyppigste former for OCD

​De fleste mennesker med OCD har både tvangstanker og tvangshandlinger. En mindre gruppe vil dog opleve, at de kun har enten tvangstanker eller tvangshandlinger.

​Nedenstående er nævnt nogle af de hyppigste former for OCD. Det er helt individuelt, hvor mange af de nedenstående punkter, der gør sig gældende for den enkelte med OCD.

​Frygt for at skade sig selv og/eller andre. Det skal understreges, at selvom man har såkaldte "voldelige" tvangstanker, vil en person med OCD aldrig handle på dem i virkeligheden - også selvom der er meget stor frygt herfor. Nogle mennesker kan frygte, at blot tanken vil kunne virke skadende, hvor man for eksempel tænker dårligt om andre eller tænker på sygdom og død. Andre kan frygte, at Nemesis vil hævne sig, hvis man føler sig for sikker på, at tvangstankerne ikke kan gøre skade i virkeligheden. Dette kan hos nogle bevirke, at de tilstræber en yderst ydmyg tilgang til livet, og at intet må tages for givet.

​Frygt for snavs, bakterier og kemikalier. Besmittelsesfrygt er centreret omkring frygt for at blive syg af farlige bakterier eller kemikalier. I denne forbindelse kan der også være frygt for at sprede smitte, så andre bliver syge.

Hvad er kompulsioner?

​Kompulsioner er det samme som tvangshandlinger. Tvangshandlinger og ritualer er gentagne handlinger rettet mod at få tvangstankerne, eller en indre uro, til at forsvinde. Tvangshandlingerne er på ingen måde forbundet med lyst eller glæde og virker ofte overdrevne og irriterende tidskrævende.

Ikke desto mindre skal tvangshandlingerne udføres, indtil der opleves en indre ro eller "den gode følelse". Tvangshandlinger kan både være åbenlyse handlinger eller skjulte mentale (tankemæssige) handlinger, hvor sidstnævnte kan være "magiske remser", som skal tænkes, før tvangstankerne forsvinder (er neutraliseret).

De åbenlyse tvangshandlinger kan have til formål at forebygge eller forhindre tvangstankerne i at ske i virkeligheden. Frygtes det, at komfuret ikke er slukket "korrekt", kan tvangshandlingen være at tjekke komfuret gentagne gange, inden man kan forlade sit hjem. Mange med tjekkeritualer af eksempelvis hoveddøren, komfur, el-installationer, vandhaner, vinduer, radiatorer med videre vil opleve, at de kan komme for sent til aftaler, fordi de "sidder fast" i tidskrævende tjekkeritualer.

Grundsymptomer på OCD

OCD er en lidelse med mange forskellige former for tvangstanker og tvangshandlinger, og derfor varierer sygdomsbilledet også meget fra person til person. Dog vil der være generelle fællestræk, hvilket kan kategoriseres som nedenstående:​​

  • Manglende accept af usikkerhed. Det vil sige et ufravigeligt ønske om 100 % sikkerhed for, at der ikke sker skade mod en selv eller andre.
  • Perfektionisme kan vise sig på forskellige måder. Nogle ønsker at være 100 % korrekt overfor andre mennesker, mens andre tilstræber at leve 100 % "optimalt", hvor der kan være stor frygt for at træffe de forkerte beslutninger eller "gå glip af noget bedre".
  • Patologisk (sygelig) tvivlen. Oplevelse af stor tvivl er særligt fremtrædende i forbindelse med tjekkeritualer.
  • Ubeslutsomhed. Svært ved at træffe beslutninger om selv mindre ting. Dette grundsymptom kan være tæt forbundet med perfektionisme og ønske om det optimale.
  • Overdreven ansvarsfølelse for begivenheder/miljø/andre personer, hvor det er tydeligt, at det er uden for personens kontrol eller ansvarsområde.
  • Langsommelighed. Kommer ofte for sent.
  • Undgåelsesadfærd af situationer der kan fremprovokere tvangstanker og tvangshandlinger.
  • Fejltolkning af faresignaler - hvilket ligesom undgåelsesadfærd ses ved alle angstlidelser.

Bakteriefrygt kan være rettet mod madvarer (fx i kød og æg), bakterier i omgivelserne eller frygt for blod, slim, urin og afføring. Sidstnævnte vil ofte medføre voldsomt ubehag ved brug af offentlige toiletter.

For at undgå besmittelse kan der anvendes langvarige og omstændige vaskeritualer (hænder, krop, omgivelser). Frygt for kemikalier kan ses i forbindelse med anvendelse af skrappe rengøringsmidler eller ved laboratoriearbejde. Endvidere kan der være frygt for den miljømæssige forurening i luften eller giftig affald.

Frygt for at miste ting eller ting går i stykker. Fx tjek af tasken om pungen, nøglerne, mobiltelefonen m.v. ikke er tabt eller stjålet. Frygt for at ting går i stykker kan være knyttet til hjemmets mere værdifulde genstande som tv, stereoanlæg og computer.

Behov for at samle på ting, eller svært ved at smide ud. Det som samles på, vil i manges øjne være uden større værdi. Der kan være tale om gamle skoleopgaver, busbilletter, aviser og blade. Endvidere gamle breve eller offentlige skrivelser.

Stærk impuls til at tælle ting/tanker/ord. Tallene får ofte en "magisk" betydning, og der ses tendens til at rette sig efter lykketal og ulykkestal.

Seksuelle og religiøse tvangstanker. Disse tanker kan give anledning til mange spekulationer om moralsk korrekt tankegang og adærd. Religiøse tvangstanker kan omhandle frygt for at tænke blasfemiske tanker, særligt hvis man befinder sig i kirken. Det kan være meget ubehageligt at have seksuelle tvangstanker, og disse vil aldrig være forbundet med lystfølelse.​​

Stærk impuls til at tælle ting/tanker/ord. Tallene får ofte en "magisk" betydning, og der ses tendens til at rette sig efter lykketal og ulykkestal.

Seksuelle og religiøse tvangstanker. Disse tanker kan give anledning til mange spekulationer om moralsk korrekt tankegang og adærd. Religiøse tvangstanker kan omhandle frygt for at tænke blasfemiske tanker, særligt hvis man befinder sig i kirken. Det kan være meget ubehageligt at have seksuelle tvangstanker, og disse vil aldrig være forbundet med lystfølelse.​

Stærk impuls til gentagelsesritualer. Fraset tjek af komfur, hoveddøren, el-installationer, vandhaner m.v. ved frygt for skade, kender andre til gentagelsesadfærd for gentagelsens skyld. Det kan være, at man tænder og slukker for lyset eller skruer op og ned for volumen, eller sætter glasset på bordet gentagne gange efter hinanden.

​Andre vil have impuls til gen-læsning eller gen-skrivning. Gentagelsesritualer kan være styret af "magiske regelsæt" for at forebygge eller undgå noget ubehageligt. Der kan også være gentagelser ved "overgange"; hvis man fx skal fra gaden til fortorvet eller fra et rum til et andet, kan "overgangsbevægelsen" gentages.

Behov for orden og symmetri. Dette symptom ses særligt i forbindelse med tvangshandlinger, hvor fx ting i hjemmet skal stå på en særlig måde eller efter en vis orden. Det kan være man må klø sig på højre arm, hvis man lige har kløet sig på venstre (symmetri), eller farvesortere tøjet i klædeskabet eller på tørresnoren (orden). For at der her er tale om OCD, skal det være ubehageligt, hvis der opstår uorden eller asymmetri på de områder, hvor man normalt ønsker symmetri og orden. Tvangshandlingen styres enten efter oplevelsen af, at det føles rigtigt eller magisk tænkning, hvor noget kan gå galt, hvis man ikke retter sig efter "ordensreglerne".

Somatiske obsessioner og kompulsioner. Tvangstanker knyttet til kroppen vil i mange tilfælde medføre angst for sygdom og tjekken af kroppen for ømheder og asymmetri. Der opsøges sjældent læge af frygt for at denne vil konstatere en alvorlig sygdom.​

Behandling af OCD

​På Rigshospitalet udviklede jeg i samarbejde med Angstklinikkens speciallæger et behandlingsprogram til personer med OCD, der bygger på den kognitive og adfærdsterapeutiske behandlingsmetode. De fleste patienter blev her tilbudt OCD-behandling som gruppe-terapi. Denne OCD-behandling har ved de opfølgende undersøgelser vist sig både at være effektiv og langtidsvirkende for en stor gruppe af vores patienter.

Behandlingsprogrammet i Ulrichsens Klinik i København vil følge mange af de samme principper og metoder, som blev anvendt på Rigshospitalet. De fleste, der kommer i Ulrichsens Klinik, ønsker individuel samtalebehandling, men der vil blive etableret en OCD-gruppe hvis dette ønskes af dem som henvender sig.​

Ved behov kan Ulrichsens Klinik også tilbyde OCD-behandling i form af støtte til den adfærdsterapeutiske del af behandling. Dette vil blive hos en psykologistuderende, som er oplært i behandlingsmetoden.

​Du er velkommen til at kontakte os via Lægevejen for at høre mere om vores OCD-behandling. Vi tager gerne imod patienter fra Hovedstaden og hele Nordsjælland.

Afsnittet er skrevet af autoriseret psykolog Michelle S. Nielsen (tidl. Ulrichsen)

Psykiatrisk og psykologisk klinik med behandlinger i øjenhøjde​

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Er du i en træls periode af dit liv, og skal du bruge hjælp til at blive hevet op til overfladen igen? Så kan du trygt kontakte Ulrichsens Klinik. Vi hjælper dig med at få livsglæden tilbage.

Kontakt os via Lægevejen

Om firmaet

Vores psykiatri- og psykologiklinik er beliggende nær Trianglen metrostation på Østerbro. Vi er en privat klinik, hvorfor det ikke er muligt at blive henvist til os via egen læge. 

fb32

Kontakt os i dag!

Telefontid imellem 12.15 til 13.00.

Alternativt er du mere end velkommen til at kontakte Ulrichsens Klinik via Lægevejen.