​✔ Kort ventetid

✔ ​Professionel behandling

✔ Behandlinger i øjenhøjde​

Kognitiv terapi som effektiv behandlingsform

​På Ulrichsens Klinik benytter vi os meget af kognitiv terapi som behandlingsform, hvilket er bevist at være en af de mest effektive. Vi er beliggende i København, men har også kunder fra hele Syd- og Nordsjælland.

Ved behandling af depressioner, angstlidelser (blandt andet social angst) og OCD betragtes kognitiv adfærdsterapi som en evidens baseret psykoterapeutisk behandlingsmetode. Det er i dag videnskabeligt veldokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi suppleret med medicinsk behandling (SSRI-præparat) er den mest effektive behandlingsform mod disse lidelser.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv adfærdsterapi er kendetegnet ved at behandlingen er målrettet personens aktuelle problemstilling og håndteringsstrategier i tilknytning hertil. 

Det primære fokus ved denne behandlingsmetode er fokus på kognitive (tankemæssige) forvrængninger, negative automatiske tanker og problemskabende leveregler samt uhensigtsmæssig adfærd, som vedligeholder symptomerne. Herved muliggøres målrettet arbejde med de psykologiske faktorer, der gør sig gældende i forhold til måden hvorpå bestemte situationer tolkes.

Ved angstlidelser er det typisk fejltolkning af potentielle faresituationer, der ligger til grund for angstsymptomerne. 

Den adfærdsmæssige del af behandlingen involverer blandt andet eksponeringstræning med responshindring, hvor patienten udsættes for de situationer som frygtes, uden mulighed for at anvende vanlige uhensigtsmæssige responsstrategier, såsom undgåelsesadfærd, flugt, forsikringssøgende adfærd og tvangshandlinger. 

Herved skabes muligheden for indlæring af nye og mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere angstprovokerende eller uroskabende situationer.

Hør mere om behandling med kognitiv terapi

Kunne du tænke dig at høre mere om vores behandling med kognitiv terapi eller bestille en tid hos os, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid klar til at tage imod dig og møde dig, lige der hvor du er.

Kontakt os på telefon 38 28 88 72 eller via besked på pboks.dk.

Skriv til os​ og hør mere

Vi har kort ventetid på klinikken så du kan hurtigt komme til!

VI er altid åbne for evt. spørgsmål.