Behandling af angst til alle der har brug for det

​En af vores fokusområder på Ulrichsens Klinik er behandling af angst. Vi er beliggende i København, men har også kunder fra hele Syd- og Nordsjælland. 

Selvom angst er en almindelig følelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden, kan angsten blive så dominerende i ens liv, at den forringer livskvaliteten og hverdagen.

Epidemiologiske undersøgelser viser, hvor udbredt angstlidelser er i befolkningen. Cirka 10-20% af befolkningen har oplevet at lide under patologisk angst eller at have oplevet et angstanfald.

Vi behandler mange former for angstlidelser

Undgåelsesadfærd er blandt de mest almindelige adfærdsstrategier der anvendes, når vi oplever angst, og kan reducere muligheden for sociale og arbejdsrelaterede aktiviteter.

Det er dog meget almindeligt, at en persons angstsymptomer passer på flere forskellige diagnoser, idet der ikke er en fuldstændig klar grænse mellem de forskellige angstlidelser. Derfor er professionel behandling af angst vigtigt for at blive rask.

På Ulrichsens Klinik behandler vi mange forskellige angstlidelser, blandt andet:​

 • Panikangst
 • Agorafobi
 • Socialfobi
 • Enkeltfobi
 • Generaliseret angst
 • Sygdomsangst

Få uddybet angstlidelserne længere nede på siden.

Kontakt os for at høre mere om vores behandling af angst

Har du, eller en du kender, vist symptomer på angst, så tøv ikke med at kontakte os og bestille en tid. Vi står altid klar til at tale med dig og hjælpe dig med at overvinde din angst og forbedre din livskvalitet.

For kontakt, ring til os på telefon 38 28 88 72 eller via besked på Lægevejen.

Angstlidelser​

Panikangst

Panikangst er en meget voldsom angstoplevelse der i starten opstår "som lyn fra en klar himmel". Vedvarende forventninger om nye panikangstanfald, samt mange katastrofetanker om hvad angsten kan betyde. Angstanfaldene er tilbagevendende og er ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder, og opleves derfor som uforudsigelige. Se endvidere nedenstående om "almindelige angstsymptomer".

Agorafobi

Agorafobi betyder noget i retning af angst for åbne pladser. Dette giver sig udslag i frygt for at være væk fra sit hjem (den sikre base), da man kan risikere at blive dårlig (i offentligt rum), hvor der ingen hjælp er at få. Den agorafobiske angst opstår typisk i forretninger, forsamlinger, på offentlige steder med mange mennesker, samt ved rejser alene i bus, tog, båd eller fly. Agorafobi optræder meget ofte sammen med panikangst. Undgåelsesadfærd i forhold til alle situationer der giver angst, hvilket kan være ensbetydende med at man er bundet til hjemmet.​

Socialfobi

Socialangst er frygt for andre menneskers kritiske vurdering, eller at opføre sig pinligt, samt undgåelse af situationer hvor man udsættes herfor. Endvidere ledsages socialfobi almindeligvis af een eller flere af følgende symptomer: a) frygt for at rødme, b) frygt for at kaste op, c) vandladnings- eller afføringstrang, eller frygt herfor. 

Undgåelsesadfærd er yderst almindeligt ved socialfobi (fx undgå fester, biografer, holde tale, mundtligt oplæg på studiet eller arbejdspladsen, spise på restaurant eller i kantinen på arbejdspladsen, møder, sige noget i en forsamling etc.).

Enkeltfobi

Frygt for helt specifikke situationer eller objekter: Edderkopper, slanger, uvejr, blod, nåle, mørke, lukkede rum m.m.​

Generaliseret angst

Vedvarende bekymringer og forventninger, der kan give mere eller mindre udtalte angstsymptomer. Bekymringerne kan være rettet mod een selv og andre i familien, men er ikke begrænset til helt specifikke eller særlige situationer. Der er tale om en vedvarende nervøsitet, og mange giver udtryk for bekymringer om de selv eller nærtstående personer skal blive syge eller komme ud for en ulykke.

Sygdomsangst

Frygt for at være eller blive alvorligt syg. Tilstanden fremtræder ved vedvarende somatiske (kropslige) klager, hvilket kan føre til hyppige lægebesøg. Normale eller almindelige kropslige fornemmelser tolkes som sygelige og stærkt ubehagelige, og opmærksomheden er ofte rettet mod 1-2 organsystemer. Angst og nedtrykthed ledsager sygdomsangst. Der vil kun være kortvarig eller slet ingen accept af lægelig forsikring om, at der ikke er en fysisk forklaring på de oplevede symptomer. Nogle vil kræve adskillige undersøgelser foretaget, i håb om at dette kan give vished om deres lidelse.​

Angstsymptomer​

Tanker

 • Frygt for at dø
 • Frygt for at blive sindssyg
 • Katastrofetanker
 • Angst for angsten

Følelser

 • Angst
 • Nervøsitet
 • Frustration
 • Magtesløshed

Krop

 • Hjertebanken
 • Øget svedtendens
 • Rysten på hænderne eller hele kroppen
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme
 • Maverumlen
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse ("osteklokke" fornemmelse)

Adfærd

 • Undgåelsesadfærd
 • Flugt
 • Sikkerhedssøgende adfærd (aldrig forlade hjemmet uden mobiltelefon, vandflaske, nervemedicin m.v.)
 • Tvangshandlinger ved OCD

Psykiatrisk og psykologisk klinik med behandlinger i øjenhøjde​

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Er du i en træls periode af dit liv, og skal du bruge hjælp til at blive hevet op til overfladen igen? Så kan du trygt kontakte Ulrichsens Klinik. Vi hjælper dig med at få livsglæden tilbage.

Kontakt os via Lægevejen

Om firmaet

Vores psykiatri- og psykologiklinik er beliggende nær Trianglen metrostation på Østerbro. Vi er en privat klinik, hvorfor det ikke er muligt at blive henvist til os via egen læge. 

fb32

Kontakt os i dag!

Telefontid imellem 12.15 til 13.00.

Alternativt er du mere end velkommen til at kontakte Ulrichsens Klinik via Lægevejen.